Thanh toán chuyển khoản:

— Ngân hàng: VIETCOMBANK
— Chủ tài khoản: NGUYEN THI THANH THUY
— Số tài khoản: 1022244593

* Nội dung chuyển khoản: Thanh toán + “Số đơn hàng”